Những người bạn chân thành sẽ không bao giờ nổi giận khi ta gọi họ bằng biệt danh khó nghe, họ sẽ đặt lại cho ta những cái tên còn khó nghe hơn.

It’ll Be Me Babe

Lời Bài Hát It'll Be Me Babe

Lời Bài Hát It’ll Be Me Babe


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát It’ll Be Me Babe:

Who’s gonna shoe your pretty feet
Who’s gonna hold your hand
Who’s gonna take you out tonight
To listen to the band

Who’ll be the one you love to love
Who’s gonna be your beau
Who’s gonna show you off tonight
When he takes you to the show

It’ll be me babe, it’ll be me
Comin’ for thee babe, comin’ for thee
In case there’s any doubt
Just who i’m talkin’ about
It’ll be me babe, it’ll be me

Who’s gonna meet you in the morn
To court you through the day
Who’s gonna pick you up at eight
To rock the night away
-ahh—-rock—–the night away

It’ll be me babe, it’ll be me
Comin’ for thee babe, comin’ for thee
In case there’s any doubt
Just who i’m talkin’ about
It’ll be me babe, it’ll be me yeah
I want you to know it’ll be me at your door
It’s gonna be gonna be gonna be me babe

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất