Giá như tớ có thể đọc được những dòng suy nghĩ từ cậu để biết rằng cậu nghĩ gì về tớ. Tớ ko thể chờ đợi hoài được vì càng đợi tớ lại càng cảm thấy tuyệt vọng.

Inside, Outside, Upside Down

Lời Bài Hát Inside, Outside, Upside Down

Lời Bài Hát Inside, Outside, Upside Down


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Inside, Outside, Upside Down:

Inside, outside, upside down.
You’ve got me goin’ round ‘n around.
Backwards, forwards, sideways, too.
You’ve got me dizzy from lovin’ you.

Don’t you know that i love you,
But i don’t know what to do.
You got to me, now why can’t you see
I’ve got to get to you.

Inside, outside, upside down.
Got to get my feet back on the ground.
Baby won’t you treat me right.
(now now now)
Gotta get some a your lovin’ tonight.

Don’t you know that i love you,
But i don’t know what to do.
You got to me, now why can’t you see,
I’ve got to get to you.

Don’t you know that i love you,
But i don’t know what to do.
You got to me, now why can’t you see,
I’ve got to get to you.

(come on now)
Don’t you know that i love you,
But i don’t know what to do.
You got to me, now why can’t you see,
I’ve got to get to you.

(everybody)
Don’t you know that i love you,
But i don’t know what to do.
You got to me, now why can’t you see,
I’ve got to get to you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất