Một người bạn là người vẫn tin tưởng bạn khi bạn chẳng còn tự tin nữa.

In The Mood

Lời Bài Hát In The Mood

Lời Bài Hát In The Mood


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát In The Mood:

Always been the kind of girl to hold it back,
When you know that you want to;
Someone always had to tell you where it’s at;
Now you know that you want to.

Somethin’ in the music’s gonna make you move.
Now you know that you want to;
The rhythm’s gonna put the woman in the mood,
Now you definitely want to.

In the mood, in the mood,
In the groove, in the mood;
You’ve got yourselves an attitude.

In the mood, in the mood,
In the groove, in the mood;
You’ve got yourself an attitude.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất