Có những lúc, không có lần sau, không có cơ hội bắt đầu lại. Có những lúc, bỏ lỡ hiện tại, vĩnh viễn không còn cơ hội nữa.

In The Lap Of The Gods

Lời Bài Hát In The Lap Of The Gods

Lời Bài Hát In The Lap Of The Gods


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát In The Lap Of The Gods:

Ah ah ah ah ah
Leave it in the lap of the gods
Ah ah ah
I live my life for you
Think all my thoughts with you and only you
Anything you ask I do for you
I touch your lips with mine
But in the end I leave it to the lords
Leave it in the lap of the gods
What more can I do?
Leave it in the lap of the gods
I leave it to you
Leave it in the lap of the gods
Leave it in the lap of the gods
I want you to
Leave it in the lap of the gods
Leave it in the lap of the gods
Leave it in the lap of the gods

Lap of the gods

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất