Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

In The Lap Of The Gods

Lời Bài Hát In The Lap Of The Gods

Lời Bài Hát In The Lap Of The Gods


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát In The Lap Of The Gods:

Ah ah ah ah ah
Leave it in the lap of the gods
Ah ah ah
I live my life for you
Think all my thoughts with you and only you
Anything you ask I do for you
I touch your lips with mine
But in the end I leave it to the lords
Leave it in the lap of the gods
What more can I do?
Leave it in the lap of the gods
I leave it to you
Leave it in the lap of the gods
Leave it in the lap of the gods
I want you to
Leave it in the lap of the gods
Leave it in the lap of the gods
Leave it in the lap of the gods

Lap of the gods

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất