"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

I’m Looking Forward To Joining You ,finally

Lời Bài Hát I'm Looking Forward To Joining You ,finally

Lời Bài Hát I’m Looking Forward To Joining You ,finally


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I’m Looking Forward To Joining You ,finally:

As black as the night can get
Everything is safer now
There’s always a way to forget
Once you learn to find a way how

In the blur of serenity
Where did everything get lost?
The flowers of naivete
Buried in a layer of frost

The smell of sunshine
I remember sometimes

Thought he had it all before they called his bluff
Found out that his skin just wasn’t thick enough
Wanted to go back to how it was before
Thought he lost everything
Then he lost a whole lot more

A fool’s devotion
Swallowed up in empty space
The tears of regret
Frozen to the side of his face

The smell of sunshine
I remember sometimes

I’ve done all i can do
Could i please come with you?
Sweet smell of sunshine
I remember sometimes

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất