Anh có thể đợi tới lúc em trở về, nhưng anh muốn nói điều này ngay bây giờ, anh đang nhớ em hơn bao giờ hết, mong em mau trở về với anh..

I’m Gonna Sit Right Down And Cry (over You)(thomas/biggs)

Lời Bài Hát I'm Gonna Sit Right Down And Cry (over You)(thomas/biggs)

Lời Bài Hát I’m Gonna Sit Right Down And Cry (over You)(thomas/biggs)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I’m Gonna Sit Right Down And Cry (over You)(thomas/biggs):

I’m gonna sit right down and cry over you
I’m gonna sit right down and cry over you
And if you ever say goodbye
And if you ever even try
I’m gonna sit right down and cry over you

I’m gonna love you more and more every day
I’m gonna love you more and more every way
And if you ever say goodbye
And if you ever even try
I’m gonna sit right down and cry over you

I’m gonna tell your mama
Tell your papa too
So they’ll know exactly what i’m gonna do
If you ever say goodbye
If you ever even try
I’m gonna sit right down and cry over you

Wah-hoo!

I’m gonna tell your mama
Tell your papa too
So they’ll know exactly what i’m gonna do
If you ever say goodbye
If you ever even try
I’m gonna sit right down and cry over you
I’m gonna sit right down and cry over you
I’m gonna sit right down and cry over you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất