Ở nơi nào đó trên thế giới này nếu có anh ấy xuất hiện, thì những người khác đều trở thành tạm bợ.

I’ll Never Get Over You

Lời Bài Hát I'll Never Get Over You

Lời Bài Hát I’ll Never Get Over You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I’ll Never Get Over You:

I would have thought time would erase
I’ll never get over you
The feeling’s lost in your embrace
I’ll never get over you

But still i try
And still i cry
Still i’m wondering why

Chorus:
I’ll never get over you
I’ll never get over you
I’ll never get over you

I tell myself my heart will find
A way to get over you
When i’ve already lost my mind
Tryin’ to get over you

The voice goes on
The feeling’s long
But still sweet sleep never comes

Chorus

So now i’ve met the enemy
Trying to get over you
A shroud of rain, a memory
Trying to get over you

I recognize
Those crazy eyes
And still they’re tellin’ me lies

Chorus

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất