Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

If You Could Only See

Lời Bài Hát If You Could Only See

Lời Bài Hát If You Could Only See


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát If You Could Only See:

If you could only see the way she loves me
Then maybe you would understand
Why I feel this way about our love
And what I must do
If you could only see how blue her eyes can be when she says
When she says she loves me

Well you got your reasons
And you got your lies
And you got your manipulations
They cut me down to size

Sayin’ you love but you don’t
You give your love but you won’t

If you could only see the way she loves me
Then maybe you would understand
Why I feel this way about our love
And what I must do
If you could only see how blue her eyes can be when she says
When she says she loves me

Seems the road less traveled
Show’s happiness unraveled
And you got to take a little dirt
To keep what you love
That’s what you gotta do

Sayin’ you love but you don’t
You give your love but you won’t
You’re stretching out your arms to something that’s just not there
Sayin’ you love where you stand
Give your heart when you can

If you could only see the way she loves me
Then maybe you would understand
Why I feel this way about our love
And what I must do
If you could only see how blue her eyes can be when she says
When she says she loves me

Sayin’ you love but you don’t
You give your love but you won’t
Sayin’ you love where you stand
Give your heart when you can

If you could only see the way she loves me
Then maybe you would understand
Why I feel this way about or love
And what I must do
If you could only see how blue her eyes can be when she says
When she says she loves me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất