Có một người, tuy đã nhiều năm trôi qua nhưng vẫn được bạn đặt ở nơi sâu nhất trong lòng, sâu đến nỗi chính bạn cũng đã quên.

If Not For You

Lời Bài Hát If Not For You

Lời Bài Hát If Not For You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát If Not For You:

If not for you,
Babe, i couldn’t find the door,
Couldn’t even see the floor,
I’d be sad and blue,
If not for you.

If not for you,
Babe, i’d lay awake all night,
Wait for the mornin’ light
To shine in through,
But it would not be new,
If not for you.

If not for you
My sky would fall,
Rain would gather too.
Without your love i’d be nowhere at all,
I’d be lost if not for you,
And you know it’s true.

If not for you
My sky would fall,
Rain would gather too.
Without your love i’d be nowhere at all,
Oh! what would i do
If not for you.

If not for you,
Winter would have no spring,
Couldn’t hear the robin sing,
I just wouldn’t have a clue,
Anyway it wouldn’t ring true,
If not for you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất