Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

If I Wanted To

Lời Bài Hát If I Wanted To

Lời Bài Hát If I Wanted To


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát If I Wanted To:

If I wanted to I could do anything right
I could dance with the devil on a
Saturday night
If I wanted to I could turn matches to gold
I could smoke drink swear and I would never
grow old
I wouldn’t have to be in love with you
If I only wanted to
If I only wanted to

If I wanted to I could run fast as a train
Be as sharp as a needle that’s twisting your brain
If I wanted to I could turn mountains to sand
Have political leaders in the palm of my hand
I wouldn’t have to be in love with you
If I only wanted to
If I only wanted to

I could leave tonight
And I would be all right
Stop holding on
If I wanted to
If I only wanted to

If I wanted to I could be as patient as death
Fix this hole in my heart leaking into my flesh
If I wanted to I could turn sparks into ice
There’d never be another woman who could make you
think twice
I wouldn’t have to be in love with you
If I only wanted to
If I only wanted to

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất