Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

I Wonder

Lời Bài Hát I Wonder

Lời Bài Hát I Wonder


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Wonder:

Words and music by bob seger

My old friend sirius is riding high tonight
Shinin’ down so bright on the harbor lights
I wonder i wonder

Who are these strangers on the street
Seekin’ out the heat with their eyes cast down millin’ around
I wonder i wonder
I wonder sometimes i wonder

There’s a last boat comin’ in ghosting on the wind
The moon across the bay lighting his way
I wonder it makes me wonder

What’s it like out there tonight far from the city lights
Are your dreams the same
I wonder it makes me wonder
I wonder it makes me wonder

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất