Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.

I Wonder

Lời Bài Hát I Wonder

Lời Bài Hát I Wonder


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Wonder:

Words and music by bob seger

My old friend sirius is riding high tonight
Shinin’ down so bright on the harbor lights
I wonder i wonder

Who are these strangers on the street
Seekin’ out the heat with their eyes cast down millin’ around
I wonder i wonder
I wonder sometimes i wonder

There’s a last boat comin’ in ghosting on the wind
The moon across the bay lighting his way
I wonder it makes me wonder

What’s it like out there tonight far from the city lights
Are your dreams the same
I wonder it makes me wonder
I wonder it makes me wonder

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất