Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau bạn.

I Want To Hold Your Hand (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát I Want To Hold Your Hand (lennon/mccartney)

Lời Bài Hát I Want To Hold Your Hand (lennon/mccartney)


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Want To Hold Your Hand (lennon/mccartney):

Oh yeah, i’ll tell you something,
I think you’ll understand.
When i say that something
I want to hold your hand,
I want to hold your hand,
I want to hold your hand.

Oh please, say to me
You’ll let me be your man
And please, say to me
You’ll let me hold your hand.
Now let me hold your hand,
I want to hold your hand.

And when i touch you i feel happy inside.
It’s such a feeling that my love
I can’t hide, i can’t hide, i can’t hide.

Yeah, you’ve got that something,
I think you’ll understand.
When i’ll say that something
I want to hold your hand,
I want to hold your hand,
I want to hold your hand.

And when i touch you i feel happy inside.
It’s such a feeling that my love
I can’t hide, i can’t hide, i can’t hide.

Yeh, you’ve got that something,
I think you’ll understand.
When feel that something
I want to hold your hand,
I want to hold your hand,
I want to hold your hand.
I want to hold your hand……

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất