Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

I Wanna Mohawk (but Mom Won’t Let Me Get One

Lời Bài Hát I Wanna Mohawk (but Mom Won't Let Me Get One

Lời Bài Hát I Wanna Mohawk (but Mom Won’t Let Me Get One


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Wanna Mohawk (but Mom Won’t Let Me Get One:

I may be ten years old but i still know what’s up.
I wear my cramps shirt almost every single day.
I want to sag my pants.
I want to pogo dance,
But mom won’t let me so i might just run away.
I wanna ride my skate.
I wanna stay out late.
I want a mohawk but mom won’t let me get one.
I wanna go to shows.
Don’t wanna pierce my nose.
I want a mohawk but mom won’t let me get one.
I may be in fourth grade,
But i know what’s going on.
I listen to the misfits almost every single day.
Don’t want to take a nap.
I want a tv tat,
But mom won’t let me so i might just disobey.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất