Tôi yêu anh ấy! Cho dù đúng hay sai, chỉ cần anh ấy không buông tay, tôi cũng sẽ không buông tay.

I May Be Wrong

Lời Bài Hát I May Be Wrong

Lời Bài Hát I May Be Wrong


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I May Be Wrong:

I may be wrong, but,
I think you’re wonderful!
I may be wrong, but,
I think you’re swell!

I like your style, say,
I think you’re marvellous,
But i can’t see
So how can i tell?

All of my shirts are unsightly,
All of my ties are a crime,
If dear in you i’ve picked rightly,
It’s the very first time!

You came along, say,
I think you’re wonderful!
I think you’re grand, but,
I may be wrong!

< instrumental bridge >

I may be wrong, but,
I think you’re swell!

< instrumental bridge >

But i can’t see
So how can i tell?

All of my shirts are unsightly,
All of my ties are a crime,
If dear in you i’ve picked rightly,
It’s the very first time!

You came along, say,
I think you’re wonderful!
I think you’re grand, but,
I may be wrong!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất