Bạn cần sự hiểu biết và sáng tạo nên cuộc sống đã ban cho bạn đôi bàn tay và trí óc để khám phá và làm việc

I Like It Like That

Lời Bài Hát I Like It Like That

Lời Bài Hát I Like It Like That


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Like It Like That:

If you want my love oh baby,
You’ve gotta give me all the love you’ve got.
If you want my love, you gotta give me all the love you’ve got.
Oh yeah, you know i like it like that,

It’s o.k., yeah, you know i like it like that.
Every saturday night when you wonder where i’m at,
Every saturday night when you wonder where i’m at,
Don’t call me, i’ll call you, i like it like that,
When i’m feeling sad and lonely too, i like it like that.
Yeah hey hey.

If you need me baby, just pick up that phone,
Don’t tell your friends about it, just want to be alone,
Don’t you tell your friends, baby, just wanna be alone

Yeah, i like it like that like it like that
Like it like that like it like that
Oh, like it like that like it like that
You know yeah yeah like it like that
You know yeah yeah like it like that
You know like it like that
You know like it like that
You know yeah hey like it like that
Oh ?

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất