Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

I Know Very Well How I Got My Name

Lời Bài Hát I Know Very Well How I Got My Name

Lời Bài Hát I Know Very Well How I Got My Name


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Know Very Well How I Got My Name:

A child in a curious phase
A man with sullen ways
Oh, i know very well how i got my name

You think you were my first love
You think you were my first love, but you’re wrong
You were the only one
Who’s come and gone

When thirteen years old
Who dyed his hair gold ?
Oh, i know very well, i don’t need to be told

You think you were my first love
You think you were my first love, but you’re wrong
You were the only one
Who’s come and gone

You were the only one
Who’s come and gone

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất