Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

I Just Want To Have Something To Do

Lời Bài Hát I Just Want To Have Something To Do

Lời Bài Hát I Just Want To Have Something To Do


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Just Want To Have Something To Do:

Hanging out on Second Avenue
Eating chicken vindaloo
I just want to be with you
I just want to have something to do
Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight
Well allright
Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, tonight
Wait-Now
Wait-Now
Hanging out all by myself
Cause I don’t want to be with anybody else
I just want to be with you
I just want to have something to do
Tonight.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất