Đôi khi sự đấu tranh luôn cần phải có trong cuộc sống. Nếu cuộc sống trôi qua thật suôn sẻ, chúng ta sẽ không hiểu được cuộc sống, không có được bản lĩnh, nghị lực như chúng ta cần phải có, cuộc sống thật công bằng, không phải vô cớ mà mọi điều xảy đến với ta

I Just Fall in Love Again

Lời Bài Hát I Just Fall in Love Again

Lời Bài Hát I Just Fall in Love Again


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Just Fall in Love Again:

Dreamin’, I must be dreamin’
Or am I really lyin’ here with you

Baby, you take me in your arms
And though I’m wide awake
I know my dream is comin’ true

(*) And, oh, I just fall in love again
Just one touch and then it happens every time
And there I go I just fall in love again, and when I do
Can’t help myself, I fall in love with you

Magic, it must be magic
The way I hold you and the night just seems to fly
Easy, for you to take me to a star
Heaven is that moment when I look into your eyes

Repeat twice (*)

Can’t help myself, I fall in love with you

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất