Ta không thể bắt đầu lại nhưng ta có thể mở đầu bây giờ và làm nên một kết thúc mới.

I Dream Of You

Lời Bài Hát I Dream Of You

Lời Bài Hát I Dream Of You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Dream Of You:

I dream of you more than you dream i do,
How can i prove to you this love is real?
You’re mean to me more than you mean to be,
You just can’t seem to see the way i feel.
When i am close to you, the world is far away,
The words that fill my heart my lips can’t seem to say
I want you so, more than you’ll ever know,
More than you dream i do, i dream of you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất