Tình yêu là xứ sở đầy bí ẩn mà tất cả chúng ta, mỗi người một chiếc thuyền riêng, đang giương cao buồm lao tới. Trên thuyền mình, mỗi người chúng ta đều là thuyền trưởng, nên ta sẽ đưa thuyền đến cùng một đích bằng nhũng nẻo đường riêng.

I Don’t Want To Feel Like That

Lời Bài Hát I Don't Want To Feel Like That

Lời Bài Hát I Don’t Want To Feel Like That


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Don’t Want To Feel Like That:

(terry radigan/don schlitz)

Cried myself to sleep last night
And i don’t want to feel like that no more
Woke up before the morning light
And i don’t want to feel like that no more
I couldn’t think one thought that didn’t start with your name
I couldn’t see one day that wasn’t more of the same
And i don’t want to feel like that
I don’t want to feel like that no more
I don’t want to feel like that
I said i had to get it off my chest
I don’t want to play that game no more
I could’ve lied a little more or less
But i don’t want to play that game no more
If you’re not willing to hear what i have to say
It’s too late ’cause now i’ve said it anyway
And i don’t want to feel like that
I don’t want to feel like that no more
I don’t want to feel like my life’s hanging by a string
I don’t want to feel like i ain’t feeling anything
I cried myself to sleep last night
And i don’t want to feel like that no more
I said a prayer with all my might
Said i don’t want to feel like this no more
Got myself in this mess, i can get myself out
Starting right here and i’m starting right now
’cause i don’t want to feel like that
I don’t want to feel like that no more
I don’t want to feel like that
I don’t want to feel like that
I don’t want to feel like that no more
I don’t want to feel like that no more

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất