Anh có thể đợi tới lúc em trở về, nhưng anh muốn nói điều này ngay bây giờ, anh đang nhớ em hơn bao giờ hết, mong em mau trở về với anh..

I Don’t Believe You

Lời Bài Hát I Don't Believe You

Lời Bài Hát I Don’t Believe You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Don’t Believe You:

Yo, you’re lying
He’s lying.. and she’s lying
My man over there he’s lying
You know what? you’re building up a bunch of lies
Straight lies

You got mad guns? i don’t believe you
You got eleven cars? i don’t believe you
You got the block scared? i don’t believe you
Youse a bugged thug? i don’t believe you
You doin jail time? i don’t believe you
You got the newest benz? i don’t believe you
You got the girls ready? i don’t believe you
You movin big weight? i don’t believe you
You cook in steel pots? i don’t believe you
You goin on soul train? i don’t believe you
You cashin royalties? i don’t believe you
You did a video? i don’t believe you
You smackin everybody? i don’t believe you
You closin all deals? i don’t believe you
You say you manage people? i don’t believe you
Youse a movie star? i don’t believe you
You work with warner brothers? i don’t believe you
You down with jamie foxx? i don’t believe you
Youse a druglord? i don’t believe you
You pay your mortgage? i don’t believe you
You datin fine chicks? i don’t believe you
You travel solo kid? i don’t believe you
You smackin anybody? i don’t believe you
You got your own label? i don’t believe you
You say you never lease? i don’t believe you
You say your record’s hot? i don’t believe you
You workin hard lady? i don’t believe you
You like to clock work? i don’t believe you
You at your brother’s house? i don’t believe you
You tour with babyface? i don’t believe you
You mix on ni boards? i don’t believe you
You talk to aaron hall? i don’t believe you
You play for the charlotte hornets? i don’t believe you
You buyin a rolls royce? i don’t believe you
You got signin power? i don’t believe you
You makin hit records? i don’t believe you
You say zach’s your cousin? i don’t believe you
You sellin knicks tickets? i don’t believe you
You givin afterparties? i don’t believe you
You at the superbowl? i don’t believe you
You bought a mansion? i don’t believe you
You think you hype rappin? i don’t believe you
You say you are the man? i don’t believe you
Your mother thinks she’s fly? i don’t believe you
You say your pops is cool? i don’t believe you
You got your aunt a diamond? i don’t believe you
You got the kids a gift? i don’t believe you
You movin out to cali? i don’t believe you
You say you doin jacks? i don’t believe you
You makin millions kid? i don’t believe you
You say you sellin furniture? i don’t believe you
You work construction? i don’t believe you
You got your hair done? i don’t believe you
You mess with lauryn hill? i don’t believe you
You danced with james brown? i don’t believe you
You own a dodge truck? i don’t believe you
You work at 7/11? ..

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất