Một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn lại giọt nước mắt thứ ba.

I Didn’t Know

Lời Bài Hát I Didn't Know

Lời Bài Hát I Didn’t Know


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Didn’t Know:

If you had something on your mind
Well i, i didn’t know
If you left something behind
Well i, i didn’t know

I never knew
The places you knew
Understand this
Strange demand to
See your facing
Traces fading

If you somehow slipped behind
Well i, i didn’t know
Understanding ever time i
Break the spell that
You had held for me

If you had something on your mind
Well i, i didn’t know
If you left something behind
Well i, i didn’t know

I never knew
The places you knew
Understand this
Strange demand to
See your facing
Traces fading

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất