Bạn thân rất ít khi giận nhau, một khi đã giận nhau thì rất khó để làm lành. Một thời gian sau đó có đứa giả nai bắt chuyện trước, đứa còn lại trả lời như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

I Could Be The One

Lời Bài Hát I Could Be The One

Lời Bài Hát I Could Be The One


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Could Be The One:

i could be the one
Performed by donna lewis

I could be your sea of sand
I could be your warmth of desire
I could be your prayer of hope
I could be your gift of everyday

I could be your tide of heaven
I could be a hint of what’s to come
I could be ordinary
I could be the one

I could be your blue eyed angel
I could be the storm before the calm
I could be your secret pleasure
I could be your well wishing well
I could be your breath of life
I could be your european dream
I could be ordinary
I could be the one

I would lie here in the darkness
I would lie here for all time
I would lie here watching you over
Comfort you
Sing to you

I could be your worry partner
I could be your socialite
I could be your green eyed monster
I could be your force of light
I could be your temple garden
I could be your tender hearted child
I could be ordinary
I could be the one

I would lie here in the darkness
I would lie here for all time
I would lie here watching you over
Comfort you
Sing to you

Will i ever change the journey
Will the hushed tones disappear
Oh little rita
Let me hold you
Oh little rita
Let me love you

I could be your leafy island
I could be your thunder in the clouds
I could be your dark enclosure
I could be your romantic soul
I could be your small beginning
I could be your soothing universe
I could be ordinary
I could be the one

I could be ordinary
I could be the one

I could be ordinary
I could be the one

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất