Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

I Can’t Explain

Lời Bài Hát I Can't Explain

Lời Bài Hát I Can’t Explain


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Can’t Explain:

New feeling inside
It’s a hot certain kind
I feel hot and cold
Down my soul, baby

I can’t explain
Going out of my mind
Dizzy in the head, and i’m feeling blue
Things you say well maybe they’re true
I get funny dreams again and again
Knows what it means, but

Can’t explain
I think it’s love
Say it to you
When i feel blue

I can’t explain, no, i can’t explain

You know i can’t explain
I’m going out of my mind
Well i’m a worried guy
But i can’t explain

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất