Cuộc sống có quyền đẩy bạn ngã nhưng ngồi đó than khóc hay đứng dậy và tiếp tục là quyền của bạn.

I Am Your Child

Lời Bài Hát I Am Your Child

Lời Bài Hát I Am Your Child


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Am Your Child:

I am your child
Wherever you go, you take me too
Whatever i know, i learned from you
Whatever i do, you taught me to do
I am your child

And i am your chance
Whatever will come, will come from me
Tomorrow is won by winning me
Whatever i am, you taught me to be
I am your hope
I am your chance
I am your child

Whatever i am, you taught me to be
I am your hope
I am your chance
I am your child

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất