"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

I Ain’t Sayin’

Lời Bài Hát I Ain't Sayin'

Lời Bài Hát I Ain’t Sayin’


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Ain’t Sayin’:

Run outside, my house is burnin’, your house is light up, now i’m learnin’, it’s not a good sign, wheels are turnin’ and they’re rollin’ home to you. left a few things i’ll be back for, it’s a d
Still need a few more when you’re scratchin’ at the back door and i’m rollin’ home to you. scratch it off, it won’t stop peelin’. but you’re hooked, you just stopped dealin’, don’t need walls yo
D a ceiling ’cause you’re floatin’ off again. run outside, my house is burnin’, i’m light up, now i’m learnin’. it’s not a good sign wheels are turnin’, rollin’ home to you left a few things, i’
Back for. it’s a drag. still need a few more. not a good sign. and i’m rollin’ home to you. [solo]

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất