Hãy đếm tuổi của bạn bằng số bạn bè chứ không phải số năm. Hãy đếm cuộc đời bạn bằng nụ cười chứ không phải bằng nước mắt.

I Ain’t Got You

Lời Bài Hát I Ain't Got You

Lời Bài Hát I Ain’t Got You


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát I Ain’t Got You:

By calvin carter

I got a maserati g.t.
With snakeskin upholstery.
I got a charge account at goldblatt’s,
But i ain’t got you.

I got a closet full of clothes,
But no matter where it goes,
It keeps a ring in the nose,
But i ain’t got you.

I got a tavern and a liquor store.
I play the numbers, yeah, four forty-four.
I got a mojo, yeah, don’t you know,
I’m all dressed up with no place to go.

I got women to the right of me.
I got women to the left of me.
I got women all around me,
But i ain’t got you.
No, i ain’t got you.

Third verse

Fourth verse

No i ain’t got you.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất