Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.

Hypnotist Of Ladies

Lời Bài Hát Hypnotist Of Ladies

Lời Bài Hát Hypnotist Of Ladies


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hypnotist Of Ladies:

He’s a hypnotist, hypnotist of ladies
He’s a hypnotist, hypnotist of ladies
You’re getting sleepy, very sleepy

He’s a hypnotist, hypnotist of ladies
Never had a pocket watch, never counted backwards
You won’t remember why you liked him
You won’t remember why you liked him

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất