Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

Hypnotist Of Ladies

Lời Bài Hát Hypnotist Of Ladies

Lời Bài Hát Hypnotist Of Ladies


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hypnotist Of Ladies:

He’s a hypnotist, hypnotist of ladies
He’s a hypnotist, hypnotist of ladies
You’re getting sleepy, very sleepy

He’s a hypnotist, hypnotist of ladies
Never had a pocket watch, never counted backwards
You won’t remember why you liked him
You won’t remember why you liked him

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất