Hãy cảm ơn những lúc bạn gặp khó khăn, bởi nếu không có khó khăn, bạn sẽ không có cơ hội để hiểu mình và trải nghiệm cuộc sống.

How To Make A Monster

Lời Bài Hát How To Make A Monster

Lời Bài Hát How To Make A Monster


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát How To Make A Monster:

She freak out at a damaged life like a jailbait in the park
A teenage wolf with a bloody knife going down in the dark
How to make a monster baby, how to get it on
How to make a monster baby, how to get it on
Go go zombie, go go yeah, yeah, yeah
Go go zombie, go go yeah, yeah, yeah

Roots in hell and time will tell if your baby is insane
A child bride with bloody eyes got satan on the brain
How to make a monster baby, how to get it on
How to make a monster baby, how to get it on
Go go zombie, go go yeah, yeah, yeah
Go go zombie, go go yeah, yeah, yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất