Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh/em, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước.

How The Story Goes

Lời Bài Hát How The Story Goes

Lời Bài Hát How The Story Goes


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát How The Story Goes:

Telephone girl talkin to her mother’s voice
Yet she knows these days will soon be gone
Cadillac crews take the band away tonight
Ain’t it funny how the story goes
It’s a dream i had playin music in my band
It’s a dream i had to be happy with the woman i love
Well if dreams came true
And they definitely do
For sayin i’m a fool
Ain’t it funny how the story goes
Ain’t it funny how the story goes

Hollywood queen lookin from her lacy tomb
It’s strange to know that i can laugh at you
Flash guitar instead of an architects tool
Ain’t it funny how the story goes
It’s a dream i had playin music in a band
It’s a dream i had to be happy with the woman i love
But if dreams came true
And they definitely do
For sayin i’m a fool
Ain’t it funny how the story goes
Ain’t it funny how the story goes
(solo)
(chorus)

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất