Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn

How Great Thou Art

Lời Bài Hát How Great Thou Art

Lời Bài Hát How Great Thou Art


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát How Great Thou Art:

(words & music by stuart hine)
Oh lord my god when i in awesome wonder
Consider all the worlds thy hands have made
I see the stars, i hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
When christ shall come
With shout of acclamation
To take me home
What joy shall fill my heart
Then i shall bow in humble adoration
And there proclaim my god how great thou art
Then sings my soul my savior god to thee
How great thou art
How great thou art
Then sings my soul my savior god to thee
How great thou art how great thou art

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất