Nếu được trở lại, tôi sẽ hít sâu hơn nữa mái tóc của ngày đó, ngắm nhìn lâu hơn nữa khuôn mặt của ngày đó và chấp nhận đau hơn nữa để giữ ngày đó gần nhất có thể với thực tại hôm nay. Đáng tiếc, ngày đó, người đó, nghĩa là đã thôi không hẹn hò.

How Great Thou Art

Lời Bài Hát How Great Thou Art

Lời Bài Hát How Great Thou Art


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát How Great Thou Art:

(words & music by stuart hine)
Oh lord my god when i in awesome wonder
Consider all the worlds thy hands have made
I see the stars, i hear the rolling thunder
Thy power throughout the universe displayed
When christ shall come
With shout of acclamation
To take me home
What joy shall fill my heart
Then i shall bow in humble adoration
And there proclaim my god how great thou art
Then sings my soul my savior god to thee
How great thou art
How great thou art
Then sings my soul my savior god to thee
How great thou art how great thou art

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất