Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

How Can We Be Lovers

Lời Bài Hát How Can We Be Lovers

Lời Bài Hát How Can We Be Lovers


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát How Can We Be Lovers:

Chorus:
How can we be lovers if we can’t be friends
How can we start over when the fighting never ends
Baby, how can we make love if we can’t make amends
Tell me how we can be lovers if we can’t be,
Can’t be friends

Look at us now, look at us baby
Still tryin’ to work it out
Never get it right
We must be fools, we must be crazy
Whoa, whoa, when there’s no
Communication
Whao, whoa, it’s a no win situation

Chorus:

We lie awake, this wall between us
We’re just not talking, we got so much to say
Let’s break these chains, our love can free us
Whoa, whoa, ain’t it time we started tryin’
Whoa, whoa, gotta stop this love from dying

Chorus:

Baby, love is tough but we can take it
Baby, times are rough but we can make it
We can work it out

Chorus:

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất