Món quà lớn nhất mà bạn có thể trao cho người khác là món quà của tình yêu và sự chấp nhận vô điều kiện.

How Can I Sing Like A Girl?

Lời Bài Hát How Can I Sing Like A Girl?

Lời Bài Hát How Can I Sing Like A Girl?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát How Can I Sing Like A Girl?:

Birds are calling to sing along
But my window’s painted shut
And all that year of chorus taught me
Is out of style and long forgot

How can i sing like a girl
And not be stigmatized
By the rest of the world?
Tell me how can i sing like a girl
And not be objectified
As if i were a girl?

I want to raise my freak flag
Higher and higher and
I want to raise my freak flag
And never be alone
Never be alone

From the watchtowers i’ve been spotted
Fingers pointing at my mouth
Spotlights turn and pivot towards me
But i dare not make a sound

How can i sing like a girl
And not be stigmatized
By the rest of the world?
Tell me how can i sing like a girl
And not be objectified
As if i were a girl?

I want to raise my freak flag
Higher and higher and
I want to raise my freak flag
And never be alone
Never be alone

How can i sing like a girl
And not be stigmatized
By the rest of the world?
Tell me how can i sing like a girl
And not be objectified
As if i were a girl?

How can i sing like a girl

How can i sing like a girl

How can i sing like a girl

How can i sing like a girl

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất