Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Hostility

Lời Bài Hát Hostility

Lời Bài Hát Hostility


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hostility:

(j. jett/d. sparks/k. laguna)

I sense a bad vibe
It’s comin’ from all sides
Hard to keep my head clear
This trip’s a sad ride

Too much distraction
A negative reaction
Ain’t gonna stay here
I don’t need this action

I try to understand
What’s goin’ on, what’s goin’ on
It’s all around me
Am i the only one?

Hostility
All this crap is killin’ me
What’s with this hostility
All this crap is killin’ me

Everybody’s lyin’
Attitudes are flyin’
But i’m not even tryin’
I’m workin’ at survivin’

I try to understand
What’s goin’ on, what’s goin’ on
It’s all around me
Am i the only one?

Hostility
All this crap is killin’ me
What’s with this hostility
All this crap is killin’ me

I sense a bad vibe
It’s comin’ from all sides
Hard to keep my head clear
This trip’s a sad ride

Hostility
All this crap is killin’ me
What’s with this hostility
All this crap is killin’ me

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất