Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến với bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Honky Tonk Blues

Lời Bài Hát Honky Tonk Blues

Lời Bài Hát Honky Tonk Blues


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Honky Tonk Blues:

Well i left my home down on the rural route
Told my pa i was going stepping out
And get the honky tonk blues

Stopped into every place in town
This city life has really got me down
I got the honky tonk blues

Went out last night i wore out my shoes
Woke up this morning wishing i could lose
Those jumping honky tonk blues

I’m gonna tuck my worries underneath my arm
And scat right back to my pappy’s farm
And lost those honky tonk blues

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất