Bốn thời kỳ của tình yêu: Sinh ra trong vòng tay của sự nhầm lẫn, lớn lên dưới sự bao bọc của khát vọng, chuyện trò với yêu thương và chết ngộ độc vì ghen tuông.

Holidays In The Sun

Lời Bài Hát Holidays In The Sun

Lời Bài Hát Holidays In The Sun


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Holidays In The Sun:

A cheap holiday in other people’s misery

I don’t wanna holiday in the sun
I wanna go to the new Belsen
I wanna see some history
’cause now t got a reasonable economy

Oh now I got a reason…
and l’m still waiting
Now I got a reason
to be waiting
the Berlin wall

In sensurround sound in a two inch wall
well I was waiting for the communist call
I didn’t ask for sunshine
and I got world war three
I’m looking over the wall
and they’re looking at me

Oh now l got a reason…
and I’m still waiting
Now I got a reason
to be waiting
the Berlin wall

They’re staring all night
and fhey’re staring all day.
l had no reason to be here at all.
But now I got a reason if’s no real reason
And I’m waiting at Berlin wall
I gotta go over fhe Berlin wall.
I don’t understand it… (etc.)

Claostrophobia there’s too much paranoia
there’s too many closets
I went in before
And now I got a reason
it’s no real reason to be waiting
the Berlin wall

I gotta go over the wall,
I don’t understand this bit at all… (etc.)

Please don’t be waiting for me.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất