"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Hold On My Love

Lời Bài Hát Hold On My Love

Lời Bài Hát Hold On My Love


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hold On My Love:

Baby can you feel it – baby can you see it
Baby can you hear it – i love you
Baby can you feel it – baby can you see it
Baby can you hear it – i love you

Hold on my love
I’ll always hear you callin’
I’ll be with you – all the time
So hold on my love
I’ll catch you when you’re falling
Baby i’m yours – and you’re mine

I know the times are changin’
And the moments of joy won’t stay
Feelings are rearrangin’
Straight roads sometimes lead astray

Hold on my love
I’ll always hear you callin’
I’ll be with you – all the time
So hold on my love
I’ll catch you when you’re falling
Baby i’m yours – and you’re mine
Baby i’m yours – and you’re mine
Baby can you feel it – baby can you see it
Baby can you hear it – i love you
Baby can you feel it – baby can you see it
Baby can you hear it – i love you

Goodbye’s sometimes like dyin’
But i live just to live with you
True hearts are never lyin’
Whatever comes – we’ll get throught

Hold on my love
I’ll always hear you callin’
I’ll be with you – all the time
So hold on my love
I’ll catch you when you’re falling
Baby i’m yours – and you’re mine

Hold on love – love hold on – hold on love

Hold on my love
I’ll always hear you callin’
I’ll be with you – all the time
So hold on my love
I’ll catch you when you’re falling
Baby i’m yours – and you’re mine
Baby can you feel it

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất