Ai cũng lắng nghe điều bạn phải nói. Bạn bè lắng nghe điều bạn nói. Bạn thân lắng nghe điều bạn không nói.

He’s Got The Whole World In His Hand

Lời Bài Hát He's Got The Whole World In His Hand

Lời Bài Hát He’s Got The Whole World In His Hand


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát He’s Got The Whole World In His Hand:

Traditional

He’s got the whole world in his hands
He’s got the whole world in his hands
He’s got the whole world in his hands
He’s got the whole world in his hands

He’s got the fish of the sea in his hands
He’s got the birds of the air in his hands
He’s got the fish of the sea in his hands
He’s got the whole world in his hands

He’s got the gamblin’ man in his hands
He’s got the sinner man in his hands
He’s got the gamblin’ man in his hands
He’s got the whole world in his hands

He’s got the little bitsy baby in his hands
He’s got the little bitsy baby in his hands
He’s got the little bitsy baby in his hands
He’s got the whole world in his hands

He’s got everybody here in his hands
He’s got you and me, brother, in his hands
He’s got everybody here in his hands
He’s got the whole world…
He’s got the whole world in his hands

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất