Thế giới bạn không bước vào được thì đừng cố chen vào, làm khó người khác, lỡ dở mình, hà tất chứ?

Heroin, Vodka, White Noise

Lời Bài Hát Heroin, Vodka, White Noise

Lời Bài Hát Heroin, Vodka, White Noise


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Heroin, Vodka, White Noise:

(Wheeler / Hamilton)

Heroin, vodka and white noise
Snow falling outside, on the way home
Past the street lights, night sky
All the way down the west
In this dream I had travelled by the nightline

Lose everything and find yourself (Repeat)

Yeah walk easy, easy on your feet
Doomed grandeur never feels so sweet

Lose everything and find yourself (Repeat)

There’s more to you than I will ever see….
There’s more to this than I will ever dream of….

The secret of love
And the secret of death
Both one and the same
Both seal my fate

Baby doll, I’ve dreamt about you
Snow falling outside, on a nightline
There’s more to you than you will ever show
There’s more to this than I will ever know

Lose everything and find yourself (Repeat)

Walk easy, easy on your feet
Doomed grandeur never feels so sweet

Lose everything and find yourself (Repeat)

There’s more to you than I will ever see
There’s more to this than I will ever dream of

The secret of love
And the secret of death
Both one and the same
Both seal my fate

Yeah walk easy, easy on your feet
Doomed grandeur never feels so sweet
Walk easy, easy on your feet
Doomed grandeur never feels so sweet

The secret of love
And the secret of death
Both one and the same
Both seal my fate
The secret of love
And the secret of death
Both one and the same
Both seal my fate

So walk easy, easy on your feet
Doomed grandeur never feels so sweet
So walk easy, easy on your feet
Doomed grandeur never feels so sweet
So walk easy, easy on your feet
Doomed grandeur never feels so sweet
So walk easy, easy on your feet
Doomed grandeur never feels so sweet

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất