Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Here We Come A-caroling

Lời Bài Hát Here We Come A-caroling

Lời Bài Hát Here We Come A-caroling


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Here We Come A-caroling:

1959 version
—————————

Here we come a-caroling,
Among the leaves so green!
Here we coma a-wandering,
So fair to be seen!

Love and joy come to you,
And to you glad christmas too,
And god bless you and send you,
A happy new year,
And god send you a happy new year!

We are not daily beggars,
That go from door to door!
But we are friendly neighbours,
Whom you have seen before!

Love and joy come to you,
And to you glad christmas too,
And god bless you and send you,
A happy new year,
And god send you a happy new year!

We wish you a merry christmas,
We wish you a merry christmas,
We wish you a merry christmas,
And a happy new year!

Good tidings to you,
Wherever you are,
Good tidings for christmas,
And a happy new year!

We wish you a merry christmas,
We wish you a merry christmas,
We wish you a merry christmas,
And a happy new year!

We wish you a merry christmas,
We wish you a merry christmas,
We wish you a merry christmas,
And a happy new year

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất