Gặp nhau, quen nhau giữa biển người mênh mông chính là duyên, lưu lạc giữa hồng trần lại không lãng quên chính là duyên. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc, cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo. "

Here Today

Lời Bài Hát Here Today

Lời Bài Hát Here Today


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Here Today:

It starts with just a little glance now
Right away you’re thinkin’ ’bout romance now
You know you ought to take it slower
But you just can’t wait to get to know her

A brand new love affair is such a beautiful thing
But if you’re not careful think about the pain it can bring

It makes you feel so bad
It makes your heart feel sad
It makes your days go wrong
It makes your nights so long

You’ve got to keep in mind love is here today
And it’s gone tomorrow
It’s here and gone so fast

Right now you think that she’s perfection
This time is really an exception
Well you know i hate to be a downer
But i’m the guy she left before you found her

Well i’m not saying you won’t have a good love with her
But i keep on remembering things like they were

She made me feel so bad
She made my heart feel sad
She made my days go wrong
And made my nights so long

You’ve got to keep in mind love is here today
And it’s gone tomorrow
It’s here and gone so fast

Keep in mind love is here today
And it’s gone tomorrow
It’s here and gone so fast

Love is here today
And it’s gone tomorrow
It’s here and gone so fast

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất