Tình yêu là sự rung cảm của một tâm hồn khi gặp một tâm hồn đồng điệu, là sự hòa nhịp của hai trái tim, làm người ta nhìn thấy mọi vật tươi đẹp hơn.

Hello, My Darling

Lời Bài Hát Hello, My Darling

Lời Bài Hát Hello, My Darling


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hello, My Darling:

Frank loesser / frederick hollander

I’ll forget your tender kiss
I’ll be brave after this kiss
I’ll say "hello my darling"
It we should meet again

You’ll forbid the tears to slip
You’ll behave, bite your lip
And say "hello my darling"
If we should meet again

If we do meet again
Our moments can’t be sweet again
Oh my love, go my love
Though it’s a bitter pill, i know my love

Please remember not to sigh
Over this last goodbye
Just say "hello my darling"
If we should meet again

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất