Đừng bao giờ cau mày hay nhăn mặt thậm chí khi bạn đang buồn, chắc chắn sẽ có ai đó yêu bạn chỉ vì nụ cười của bạn thôi. Với thế giới bạn chỉ là một cá nhân nhưng đối với một ai đó, bạn là cả thế giới

Heavenly

Lời Bài Hát Heavenly

Lời Bài Hát Heavenly


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Heavenly:

He’s always smiling
He never looks mean
Even when the sun comes in between
The man in the moon is smiling
‘Cause he’s in love
The man in the moon is smiling
‘Cause he’s in love with the girl in the world

She’s there in the evening
She never comes late
All day she spins around
But never makes him wait
The girl in the world is smiling
‘Cause she’s in love
The girl in the world is smiling
‘Cause she’s in love with the man in the moon

When two heavenly bodies glow
All the stars agree
A planet might be born
Maybe even a galaxy

And in the morning
They don’t say good-bye
But with a kiss
They blend into the sky
Oh, they’re smiling
‘Cause they’re in love
The man in the moon is smiling
‘Cause he’s in love with the girl in the world

The man in the moon is smiling
‘Cause he’s in love with the girl in the world

Heavenly!

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất