Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ

Have Yourself A Merry Little Christmas

Lời Bài Hát Have Yourself A Merry Little Christmas

Lời Bài Hát Have Yourself A Merry Little Christmas


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Have Yourself A Merry Little Christmas:

Christmas future is far away
Christmas past is past
Christmas present is here today
Bringing joy that will last

Have yourself a Merry Little Christmas
Let your heart be light
From now on our troubles
Will be out of sight

Have yourself a Merry Little Christmas
Make the yuletide gay
From now on your troubles
Will be miles away

Here we are as in olden days
Happy golden days of yore
Faithful friends who are dear to us
Gather near to us once more

Through the years we all will be together
If the fates allow
Hang a shining star upon the highest bough
And have yourself a Merry Little Christmas now

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất