Tên của anh khi viết xuống giấy chẳng qua chỉ dài có vài centimét, nhưng lại xuyên suốt cả một quãng thời thanh xuân của em. Thực ra anh không biết rằng anh chính là ước mơ của em. " Hàn Thiên.

Have You Seen Me Lately?

Lời Bài Hát Have You Seen Me Lately?

Lời Bài Hát Have You Seen Me Lately?


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Have You Seen Me Lately?:

(carly simon)

Have you seen me lately?
What was it you saw
Are you gonna catch me
With my hand in the jar, naked singing in the choir?

Have you seen me lately?
Did i look o.k.
Are you gonna shame me and take my toys away?

Don’t wake me unless you love me
It takes too long to fall back to sleep
Don’t wake me unless you’re a friend of mine
I’d rather just fall back on my dreams

Have you seen me lately?
Did i miss a beat
Are you gonna make me get back on my feet?

Don’t wake me unless you love me
It takes too long to fall back to sleep
Don’t wake me unless you’re a friend of mine
I’d rather just fall back on my dreams

Have you seen me lately?
Was i crazy?
Don’t wake me…don’t wake me…don’t wake me…

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất