Đối với phụ nữ, tình yêu là toàn bộ cuộc sống, nhưng với đàn ông, đó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của họ, cho dù lúc đầu họ hứa hẹn thế nào, nhưng khi phải đối mặt vs sự lựa chọn, họ luôn thực tế và lí trí hơn phụ nữ..

Hard + Slow

Lời Bài Hát Hard + Slow

Lời Bài Hát Hard + Slow


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hard + Slow:

Treat me hard + slow
Don’t let me go

Oooo oooh
Ooooooh
X2

Strip me of my clothes
Kiss hard + slow.

Oooo oooh
Ooooooh
X2

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất