"Patience is not the ability to wait , but the ability to keep a good attitude while waiting." Kiên nhẫn không chỉ là khả năng bạn đợi được trong bao lâu, mà là khả năng giữ được thái độ bình tâm trong lúc chờ đợi.

Hard + Slow

Lời Bài Hát Hard + Slow

Lời Bài Hát Hard + Slow


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hard + Slow:

Treat me hard + slow
Don’t let me go

Oooo oooh
Ooooooh
X2

Strip me of my clothes
Kiss hard + slow.

Oooo oooh
Ooooooh
X2

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất