"When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile." Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

Hard + Slow

Lời Bài Hát Hard + Slow

Lời Bài Hát Hard + Slow


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hard + Slow:

Treat me hard + slow
Don’t let me go

Oooo oooh
Ooooooh
X2

Strip me of my clothes
Kiss hard + slow.

Oooo oooh
Ooooooh
X2

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất