"An intelligent person is like a river, the deeper the less noise." Người thông minh giống như một dòng sông, càng sâu càng lặng lẽ.

Hard + Slow

Lời Bài Hát Hard + Slow

Lời Bài Hát Hard + Slow


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hard + Slow:

Treat me hard + slow
Don’t let me go

Oooo oooh
Ooooooh
X2

Strip me of my clothes
Kiss hard + slow.

Oooo oooh
Ooooooh
X2

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất