"A laugh, to be joyous, must flow from a joyous heart, for without kindness, there can be no true joy." Một tiếng cười trở nên vui sướng chỉ khi nó xuất phát từ một trái tim vui sướng, bởi không có sự tử tế thì không thể có niềm vui thực sự.

Hanging Garden

Lời Bài Hát Hanging Garden

Lời Bài Hát Hanging Garden


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hanging Garden:

Creatures kissing in the rain
Shapeless in the dark again
In the hanging garden
Please don’t speak
In the hanging garden
No one sleeps
In the hanging garden
In the hanging garden
Catching haloes on the moon
Gives my hands the shapes of angels
In the heat of the night
The animals scream
In the heat of the night
Walking into a dream . . .

Fall fall fall fall
Into the walls
Jump jump out of time
Fall fall fall fall
Out of the sky
Cover my face as the animals cry
In the hanging garden
In the hanging garden

Creatures kissing in the rain
Shapeless in the dark again
In a hanging garden
Change the past
In a hanging garden
Wearing furs
And masks

Fall fall fall fall
Into the walls
Jump jump out of time
Fall fall fall fall
Out of the sky
Cover my face as the animals die
In the hanging garden
As the animals die
Cover my face as the animals die

In the hanging garden

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất