Tình yêu có khả năng giáo dục mạnh mẽ. Nó làm cho con người trở nên trong sáng hơn, chân thành hơn, thẳng thắn hơn, có yêu cầu xa hơn và nghiêm khắc hơn trong việc tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức của cuộc sống.

Hair Of The Dog

Lời Bài Hát Hair Of The Dog

Lời Bài Hát Hair Of The Dog


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Hair Of The Dog:

When I woke up this morning from the night before
My brain was pulsating, I was battered and sore
Nothing I tried would satisfy
Cold Coke and Pepsi or Canada Dry

What’s so wrong, hair of the dog, yeah
There’s nothing wrong, hair of the dog, yeah
What’s so wrong, hair of the dog, yeah
There’s nothing wrong, hair of the dog, yeah

Finally pulled myself out of my bed
Feeling kinda dodgy, I was feeling half dead
Done it before, probably do it again
Don’t know if I ever will learn

What’s so wrong, hair of the dog, yeah
There’s nothing wrong, hair of the dog, yeah
What’s so wrong, hair of the dog, yeah
There’s nothing wrong, hair of the dog, yeah

Hair of the dog
Hair of the dog

Finally pulled myself out of my bed
Feeling kinda dodgy, I was feeling half dead
Done it before, probably do it again
Don’t know if I ever will learn

What’s so wrong, hair of the dog, yeah
There’s nothing wrong, hair of the dog, yeah
What’s so wrong, hair of the dog, yeah
There’s nothing wrong, hair of the dog, yeah
What’s so wrong, hair of the dog, yeah
There’s nothing wrong, hair of the dog, yeah
What’s so wrong, hair of the dog, yeah
There’s nothing wrong, hair of the dog, yeah

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất