"Tuổi trẻ chính là vào lúc đối mặt với khó khăn vất vả, phải nỗ lực phấn đấu. Bạn nhất định phải tin tưởng, đằng sau mỗi sự nỗ lực phần thưởng luôn được tăng lên gấp bội. Cuộc sống ngày hôm nay là do sự quyết định của ba năm trước, nhưng nếu hôm nay bạn vẫn sống cuộc sống giống như ba năm trước, vậy thì ba năm sau bạn vẫn sẽ chỉ như vậy mà thôi." – 999 lá thư gửi cho chính mình | Miêu Công Tử.

Gutter Hearts

Lời Bài Hát Gutter Hearts

Lời Bài Hát Gutter Hearts


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Gutter Hearts:

Sitting on the kerb
You wipe the tears away again
The gutter holds your sallow hearts
That wash down with the rain
Barbed and brittle hands that push
The hair out of your eyes
Pavement fires a-flicker
Like a host of fire flies

My song calls from the gutter
And the gutter sings to me
A roundabout of down and outs
In cardboard box city
My song calls from the gutter
And the gutter sings to me
A roundabout of down and outs
A dark cacophony

The wolven of the orphan gangs
Take turns to search and steal
They splash about the puddles
And are trodden under heel
They bathe their pearly faces
In the lights of chinatown
And they lick their pearly fingers
When the street lamps flicker down

My song calls from the gutter
And the gutter sings to me
A roundabout of down and outs
In cardboard box city
My song calls from the gutter
And the gutter sings to me
A roundabout of down and outs
A dark cacophony

All night i’ve been up
With the bitterest of thoughts
I can’t seem to throw
All my cares to the wind
Makes me sleep feverish
Makes me sleep scared
Pillow of secrets
And blanket of sins

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất