Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người biết bạn lâu nhất. Đó là người đến bên cạnh bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn.

Guide Me, O Thou Great Redeemer

Lời Bài Hát Guide Me, O Thou Great Redeemer

Lời Bài Hát Guide Me, O Thou Great Redeemer


Cùng LoibaihatAZ chia sẻ Lời Bài Hát Guide Me, O Thou Great Redeemer:

Guide me o thou great redeemer
Pilgrim through this barren land.
I am weak but thou art mighty
Hold me with thy powerful hand.
Bread of heaven
Feed me now and evermore

Open now the crystal fountain
Whence the healing streams do flow,
Let the fiery cloudy pillar
Lead me all my journey though,
Strong deliverer
Be thou still my strength and shield.

When i tread the verge of jordan
Bid my fears subside
Death of death,
And hell’s destruction,
Land me safe on canaan’s side,
Songs of praises
I will ever give to thee.

Bài hát xem nhiều
Bài hát mới nhất